Bureau Diplomering Triage

Het register is inmiddels volledig in gebruik, daarmee hebben alle triagisten toegang tot de voortgang van hun diplomeringstraject of herregistratie.

Het is nu mogelijk om je in te schrijven voor het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT). Hiervoor ontvang je via de HDS-manager een code waarmee je je voor een LKT kan inschrijven. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt; kijk dan altijd eerst even naar de ‘veel gestelde vragen’ en handleidingen op onze website.

Via de website houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zijn nog steeds bezig om het register te verbeteren.

Mocht je er toch niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met Bureau Diplomering Triage, bij voorkeur per mail.

Informatie en downloads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.1)
Overgangsregeling bij Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.0)
Handleiding Kernset 2017
Lijst gelijkgestelde diploma’s
Toelichting voor opleidingsaanbieders
Tarieven Bureau Diplomering Triage
Vragenuurtje Opleidingssaanbieders Triage

Handleidingen

Voor de diplomahouder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Voor de kernsetauditor
Voor de HDS-manager
Voor de praktijkbegeleider

Antwoord op veelgestelde vragen

Het triagistenregister in het kort
Het diplomeringstraject van kandidaat-triagisten en het bijhouden van de nascholing en herregistratie van diplomahouders zijn als processen in het register ingericht. Aanvullend wordt de (her-)kwalificatie van de kernsetauditoren en praktijkbegeleiders in het register bijgehouden.

Op deze website kunt u ook de handleidingen voor gebruik van het triagistenregister vinden.

Diplomeringstraject
Alle HDS-sen zijn als organisatie opgenomen in het register. Elke HDS heeft één of meer personen die de rol van HDS-manager vervullen. Elke HDS bepaalt zelf welke functionarissen deze rol vervullen; dat kunnen dus ook opleidingscoördinatoren zijn. Deze HDS-manager is verantwoordelijk voor de registratie van het diplomeringstraject van de kandidaat-triagist in het register. De HDS-manager meldt de nieuwe kandidaat-triagist als persoon digitaal aan in het register Bij de aanmelding kan ook een gekwalificeerde praktijkbegeleider worden toegewezen en een gekwalificeerde kernsetauditor. De kernsetauditor voert de resultaten van de examenaudit in, en de praktijkbegeleider voert de resultaten van drie praktijkbeoordelingen in het register in . De HDS-manager uploadt de uitslag van het LKT, voegt de uren werkervaring toe en draagt vervolgens de kandidaat-triagist voor diplomering voor. De Toekenningscommissie beoordeelt de voordracht.
Na toekenning verzorgt Bureau Diplomering Triage het diploma en wordt de nieuwe triagist als zodanig erkend en als triagist opgenomen in het register.

Herregistratie
De diplomahouder is verantwoordelijk voor de eigen herregistratie. Na de erkenning ontvangt de diplomahouder inloggegevens voor het register. De diplomahouder kan doorlopend zijn/haar nascholingen bijhouden. Vóór de herregistratie vraagt de diplomahouder de HDS om gewerkte uren toe te voegen of uploadt een urenverklaringen van één of meer HDS-sen. De HDS van de triagist houdt inzage in het register en kan daarmee dus de voortgang van de triagist monitoren.

Kernsetauditoren en praktijkbegeleiders
Als diplomahouder is het mogelijk om aanvullend te worden gekwalificeerd als kernsetauditor en/of praktijkbegeleider. Hiertoe dient een opleiding te worden gevolgd bij een gecertificeerde opleidingsaanbieder. Om gekwalificeerd te blijven is deelname aan intervisie bij een gecertificeerde opleidingsaanbieder nodig. Bureau Diplomering Triage ontvangt de gegevens van behalen van de opleiding en van deelname aan intervisie van de opleidingsaanbieders. Kernsetauditoren uploaden voor hun doorlopende kwalificatie verder zelf gespreksverslagen in het register.
Bureau Diplomering Triage verwerkt de gegevens in het register.

In de nieuwe Regeling is er sprake van examenaudits en leeraudits (of voortgangsaudits).
De (voldoende) examenaudit is onderdeel van de diplomeringseisen.

De steekproefcriteria voor de examenaudit zijn:
• 6 gesprekken met verschillende ingangsklachten;
• minimaal 1 gesprek 0-4 jaar;
• minimaal 1 gesprek 80+ jaar;
• minimaal 2 gesprekken hoog-urgent: U0-U2;
• minimaal 1 gesprek dringend: U3;
• minimaal 2 gesprekken telefonisch advies: U4-U5;
Daarbij moeten de geselecteerde gesprekken uit een aaneengesloten reeks in tijd zijn. Start op een moment dat de kandidaat klaar is om een examenaudit te ondergaan. Loop alle gesprekken één voor één op volgorde langs en beoordeel of het gesprek past binnen de steekproefcriteria totdat er een set van 6 ontstaan is dat voldoet aan alle steekproefcriteria.

De beoordelingscriteria voor de examenaudit zijn:
• 4 van de 6 gesprekken zijn positief beoordeeld, én
• minimaal 2 hoog-urgente gesprekken zijn positief beoordeeld.

Zodra de kernsetauditor de inlog heeft dienen de resultaten van de examenaudit te worden ingevoerd in het register.

Momenteel hebben zich 22 opleidingsinstituten en HDS’en aangemeld voor certificering.

Deze zijn: 

 • Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN Acute Zorg B.V.) 
 • Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland (SSZK) 
 • PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V. 
 • Stichting Spoedzorg Huisartsen Twente
 • Leerpunt Koel
 • Latona Organisatie en Opleidingsadvies 
 • Auxillio
 • Dutch Medical College 
 • Van Campen Consulting 
 • NIPA opleidingen 
 • CHPA Almelo 
 • Huisartsenpost de Gelderse Vallei B.V. 
 • Medische Regio Groep B.V. (Medrie) 
 • Stichting Huisartsenposten West-Brabant 
 • Meditta Holding B.V. 
 • ROC Midden Nederland
 • Stichting Doktersdienst Groningen 
 • Stichting Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland 
 • De Huisartsenconnectie 
 • Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer 
 • Huisartsenposten Noord-Limburg (Cohesie)
 • Centrale Huisartsenpost Nightcare B.V.

De audits zullen plaatsvinden in het eerste halfjaar 2024 waarna alle aanbieders tegelijk worden gecertificeerd. 

Een werklijst met checkpunten, waarmee opleidingsaanbieders zich goed kunnen voorbereiden op (her)certificering vindt u in Toelichting nieuwe regeling diplomeringstraject triage voor opleidingsaanbieders.

 

Wanneer er geen tijdige herregistratie heeft kunnen plaatsvinden, verloopt de geldigheid van het diploma triage. De kandidaat kan opnieuw een diploma triage behalen als opnieuw voldaan wordt aan de eindtermen (zie pagina 9 uit de Regeling).

Uitzondering is uiteraard de situatie waarin de herregistratie niet tijdig heeft plaatsgevonden vanwege de overgangsperiode van het Triagistenregister.

Ten aanzien van de werkervaringseis geldt in het geval van een kandidaat met een verlopen diploma dat deze niet in de 12 maanden voorafgaand aan het moment van aanvraag voor diplomering werkzaam hoeft te zijn geweest op de huisartsenspoedpost.
De HDS beoordeelt (in samenspraak met de externe opleidingsaanbieder in geval de HDS zelf niet gecertificeerd is) of de kennis en competenties van de kandidaat voldoende zijn of dat er nog een opleiding nodig is. Het gaat hierbij om de beoordeling van de competenties verbonden aan triage. (competenties 1 tot en met 5 op pagina 15 van de Regeling)
Als een kandidaat lang uit het vak geweest is, ligt dat wellicht anders dan wanneer de kandidaat een doorlopend dienstverband heeft bij een HDS en door omstandigheden niet tijdig heeft kunnen voldoen aan de herregistratie-eisen.

Om de HDS te helpen bij een eigen beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant of bij het bepalen van de speciale accenten die nodig zijn in de opleiding van een kandidaat-triagist kan de HDS gebruik maken van entreetoetsen, die de verschillende opleidingsaanbieders aanbieden.

De HDS kan hiernaar vragen bij de verschillende gecertificeerde opleidingsaanbieders of zelf een entree toets organiseren.

Daarnaast bieden ook andere partijen zoals VirtualMedschool  een entreetoets aan.

Elke nieuwe triagist in opleiding wordt door de eigen HDS aangemeld bij Bureau Diplomering Triage via het triagistenregister. In het scholingsplan wordt o.a. aangeven welk deel van het diplomeringstraject door de HDS zelf gedaan wordt en welk onderdeel door een andere opleidingsaanbieder of aanbieders. Scholingsactiviteiten kunnen alleen door gecertificeerde aanbieders gedaan worden; dat kan ook de HDS zelf zijn, mits deze daarvoor gecertificeerd is.
De aanmelding in het register mag na de proeftijd worden gedaan.
Deze aanmelding staat los van de aanmelding van de kandidaat-triagist voor een opleiding bij een externe, gecertificeerde opleidingsaanbieder, in geval de HDS niet zelf opleidt.

De aanmeldingen zijn voor Bureau Diplomering Triage belangrijk om zicht te krijgen op de diploma’s die kandidaat-triagisten hebben en de eventuele eigen beoordeling door de HDS van een kandidaat. Na verloop van tijd kan Bureau Diplomering Triage zien welke diploma’s kansrijk zijn voor het succesvol doorlopen van het diplomeringstraject en zou aan de normcommissie voorgesteld kunnen worden om een diploma dat succesvol is gebleken kan worden toegevoegd aan de lijst gelijkgestelde diploma’s. 

De praktijkbeoordeling (3 stuks: eerste, tussentijdse en laatste praktijkbeoordeling) maakt onderdeel uit van de diplomeringseisen. De laatste praktijkbeoordeling dient binnen de laatste 3 maanden voor aanvraag diplomering te worden afgenomen én positief zijn afgerond. Indien de laatste praktijkbeoordeling onverhoopt negatief uitvalt, zal de praktijkbegeleider deze praktijkbeoordeling opnieuw uitvoeren. Er wordt dan geen nieuwe reeks van 3 beoordelingen opgestart.
De praktijkbeoordeling heeft betrekking op de algemene vaardigheden (competenties 6 tot en met 11) die horen bij het vak van triagist. Deze staan in de Regeling op pag 17 en 18. 

De praktijkbeoordelingen worden in het register uitgevoerd. 

Aanvragen voor diplomering kunnen ingediend worden bij Bureau Diplomering Triage via het register.

Aanvraag voor diplomering is niet meer mogelijk bij Calibris Advies en ook niet meer per mail bij Bureau Diplomering Triage.

 • Aanvragen die uiterlijk 17 mei volledig waren ingediend bij Calibris, zijn inmiddels afgehandeld. Aanvragen die na 17 mei en uiterlijk 30 juni volledig zijn ingediend bij Calibris, worden door BDT  afgehandeld zodra het Triagistenregister weer operationeel is. Zie voor de diplomeringseisen de overgangsregeling onder b: de algemene eisen én specifiek de eisen die staan onder het kopje “diploma-aanvraag vóór 1 juli 2023″
 • Aanvragen die na 17 mei en uiterlijk 30 juni niet volledig zijn ingediend bij Calibris, dienen vanaf zodra het Triagistenregister weer operationeel is, volledig gemaakt te worden. Zie voor de diplomeringseisen de overgangsregeling onder b: de algemene eisen én specifiek de eisen die staan onder het kopje “diploma-aanvraag tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024” 
 • Voordrachten tot diplomering door de HDS vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 kunnen worden ingediend bij BDT, worden door BDT afgehandeld. Zie voor de diplomeringseisen de overgangsregeling onder b: de algemene eisen én specifiek de eisen die staan onder het kopje “diploma-aanvraag tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024”

De verschillen tussen de diplomeringseisen bij volledige aanvraag voor 1 juli 2023 en tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 zijn:

 • Drie praktijkbeoordelingen volgens de nieuwe regeling;
 • Praktijkbegeleider moet aangemeld zijn voor kwalificatie;
 • Examenaudit kernset volgens nieuwe regeling.

Herregistraties en diplomering zijn weer gestart
Inmiddels is het weer mogelijk om te herregisteren en te diplomeren. Ook worden de aanvragen die zijn ontvangen bij Calibris of Bureau Diplomering Triage van de afgelopen periode verwerkt. 

Als u niet zeker bent dat uw aanvraag is ontvangen en in behandeling, raadpleeg dan eerst de handleiding op onze website en log in in het triagistenregister.  

Uiteraard heeft verlate behandeling van de herregistratie door Bureau Diplomering Triage, voor zover gevolg van de overgangsperiode, geen enkele consequentie voor de geldigheid van de herregistratie.

 

Nieuwe diploma’s gedurende de overgangsperiode
Aanvragen voor nieuwe diploma’s worden zo snel mogelijk weer in behandeling. Voor aanvragen ingediend vóór 1 juli is de oude regeling van toepassing; voor aanvragen vanaf 1 juli is de overgangsregeling van toepassing.

Opschonen van de inhoud van het register
De gegevens van de HDS-sen zijn inmiddels geactualiseerd en de HDS-managers hebben een inlog ontvangen. Ook heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden  van de huidige kernsetauditoren en praktijkbegeleiders; deze wordt nog verwerkt in het register. Daarnaast zijn de aanmeldingen van de opleidingsaanbieders voor certificering ontvangen.

De  aanmeldingen van kandidaat-triagisten, die vanaf 1 januari 2023  zijn gedaan bij Bureau Diplomering Triage zijn ingevoerd in het register.

 

Gekwalificeerde kernsetauditor: in de nieuwe Regeling is vastgelegd dat examenaudits alleen door gekwalificeerd kernsetauditoren kunnen worden afgenomen. Een gekwalificeerde kernsetauditor is in het bezit van een geldig diploma triage. Daarnaast heeft de gekwalificeerde kernsetauditor een opleiding gevolgd en afgerond bij een gecertificeerde opleidingsaanbieder. Voor herkwalificatie is het onder andere noodzakelijk dat de kernsetauditor minimaal 20 gespreksaudits gedaan heeft in een jaar; dat kunnen examenaudits en/of leeraudits zijn.
De namen van gekwalificeerde kernset-auditoren zullen te zijner tijd in een Register te vinden zijn. Een HDS hoeft dus niet zelf te beschikken over gekwalificeerde kernsetauditoren, maar kan hun diensten ook inkopen. Ook kan een gekwalificeerde kernsetauditor van de ene HDS de examenaudit doen voor een collega-HDS en vice versa.

Niet-gekwalificeerde kernsetauditor: op sommige HDS-en en bij sommige externe opleidingsaanbieders zijn ook kernsetauditoren actief die niet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan gekwalificeerde kernsetauditoren; meestal ontbreekt een geldig triage diploma. Dat kan en mag natuurlijk, zij mogen alleen leeraudits afnemen. Examenaudits mogen alleen door gekwalificeerde kernsetauditoren worden afgenomen.

De uren die besteed worden door kernsetauditoren en praktijkbegeleiders triage aan opleiding en intervisie kunnen niet opgevoerd worden als scholingsuren bij de herregistratie van het triage diploma. Het betreffen immers geen specifieke scholingen gericht op het triage vak.

Intervisie kan, indien aantoonbaar specifiek gericht op het vak triage, eventueel wel meetellen als nascholing, mits de nascholing is geaccrediteerd en aangemeld bij Kabiz. In het triagistenregister kan in Permanente Educatie altijd worden opgezocht in welke categorie een nascholing is ingedeeld.

Herregistratie is een verantwoordelijkheid van de triagist en niet van de HDS. De triagist vraagt zelf de herregistratie aan in het  Triagisten Register en de toekenning van de herregistratie wordt daarom ook aan de triagist meegedeeld en niet aan de HDS.

Herregistratie is doorlopend mogelijk.

In de nieuwe Regeling is gekozen voor verruiming van de begintermen (instroomeisen) en daarmee tegelijkertijd voor verscherping van de toetsing gedurende het diplomeringstraject. De praktijkbegeleider triage krijgt een belangrijke en formele rol in het diplomeringstraject. En daarmee krijgt ook de HDS de verantwoordelijkheid voor de praktijkbegeleiding. De competentiebeoordeling, zoals onderdeel van de oude Regeling, vervalt. In de Regeling is te lezen welke eisen gesteld worden aan de praktijkbegeleider;  één van de eisen is dat de praktijkbegeleider een geldig diploma Triage moet hebben.

De opleiding tot praktijkbegeleider triage zal een kortdurende opleiding zijn. Tijdens de opleiding leert de praktijkbegeleider om het beoordelingskader te begrijpen en uniform toe te passen. Daarnaast worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het toetsen van de algemene competenties verbonden aan het triage vak. De opleiding is gericht op de specifieke situatie op de huisartsenspoedpost. Jaarlijks neemt de praktijkbegeleider minimaal 4 uur deel aan intervisie, waarmee de praktijkbegeleider gekwalificeerd blijft.

In de overgangsregeling is te lezen wanneer de HDS moet beschikken over gekwalificeerde praktijkbegeleiders triage.
Op dit moment zijn er nog geen gecertificeerde opleidingen voor praktijkbegeleiders triage. De formele opleiding werkbegeleiding of praktijkopleider, die door verschillende opleidingsinstituten aangeboden wordt, is niet gecertificeerd voor praktijkbegeleiders triage, omdat deze niet toegespitst zijn op het werk van een triagist op een huisartsenspoedpost.

Tip: Maak als HDS al wel een plan voor de werving, selectie en inzet van praktijkbegeleiders binnen je HDS en houd het aanbod van opleidingsaanbieders  in de gaten.

In de nieuwe Regeling bestaat de werkervaringseis uit twee onderdelen. Voordat een diplomering aangevraagd kan worden is het van belang dat:

 1. de kandidaat-triagist minimaal 400 netto-uren als kandidaat-triagist gewerkt heeft op de huisartsenspoedpost

EN

 1. de kandidaat-triagist in ieder geval de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag, als kandidaat-triagist gewerkt heeft op de huisartsenspoedpost

Ook als een kandidaat triagist meer dan 400 netto-uren gewerkt heeft  voorafgaande aan de aanvraag diplomering dan blijft de eis om minimaal 12 maanden werkzaam geweest te zijn op de huisartsenspoedpost gehandhaafd. Belangrijk is dat een kandidaat-triagist kan groeien in het vak.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

 1. Een kandidaat-triagist die naast het werken op de huisartsenspoedpost ook een aanstelling heeft bij een huisartsenpraktijk overdag, waarbij:
 • de aanstelling tenminste 8 uur per week is en de uren ook daadwerkelijk gewerkt.

EN

 • gedurende de 24 maanden voorafgaand aan het moment van de diploma-aanvraag van kracht is.

Deze kandidaat-triagist hoeft maar 200 netto-uren gewerkt te hebben op de huisartsenspoedpost in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de voordracht voor diplomering. De overige eindtermen voor diplomering gelden onverkort.

2. Een triagist, die gediplomeerd was, maar van wie het diploma verlopen is, moet bij een nieuwe diploma-aanvraag wel voldoen aan de 400 netto-uren werkervaring voorafgaand aan de diplomeringsaanvraag, maar hoeft niet een jaar te wachten met het aanvragen van het diploma. De overige eindtermen voor diplomering gelden onverkort.

Netto-uur: uur gewerkt in de uitvoering van de taak als kandidaat-triagist op een huisartsenspoedpost.

Spreek met je opleidingsaanbieder goed af dat ook de examenaudits in de digitale omgeving van de opleidingsaanbieder gedaan kunnen worden of zorg voor een eigen voorziening om de audits te laten doen volgens de Kernset. 
Bij de examenaudit gaat het om 6 gesprekken. Een gesprek kan aan meer dan 1 vereiste tegelijk voldoen, bijv. een U3 gesprek van een 80 plusser of een hoog urgent gesprek van een 0-4 jarige.
Op pagina 11 van de regeling staat hoe je de gesprekken voor de steekproef voor de examenaudit selecteert.
Gesprekken selecteren uit een “aaneengesloten” reeks betekent dat je samen met de kandidaat-triagist een moment voor de examenaudit kiest waarna je alle gesprekken van de kandidaat-triagist gaat nalopen. Wanneer het eerste gesprek van de dienst waarin je zoekt naar gesprekken voor de examenaudit binnen de selectiecriteria past, neem je die op in de steekproef. Past het tweede gesprek niet in de selectiecriteria dan neem je het niet op etcetera. Net zolang totdat je een steekproef hebt, die aan de gestelde criteria voldoet. Als dat niet in één dienst is, dan ga je verder met de gesprekken tijdens de eerstvolgende dienst.
Het kan dus gaan om meerdere diensten; de diensten kunnen niet gekozen worden, maar zijn “aaneengesloten”, dus elkaar opvolgend om tot een random selectie te kunnen komen. En als een dienst aan de telefoon gevolgd wordt door een baliedienst met alleen fysieke contacten, dan spreekt het vanzelf dat er tijdens die baliedienst geen geschikte gesprekken/opnames zijn en ga je zoeken naar gesprekken in de dienst aan de telefoon die op de baliedienst volgt.

Per 1 januari 2024 heeft Bureau Diplomering Triage de uitvoering van het LKT overgenomen van Calibris. Een HDS bepaalt zelf al dan niet in overleg met de externe opleidingsaanbieder wanneer een kandidaat-triagist aan het LKT gaat deelnemen. Ook bepaalt een HDS zelf hoe vaak een kandidaat-triagist mag deelnemen op kosten van de HDS of op eigen kosten.

Onderdeel van de examenstof is de uitleg van triagecriteria, die helaas niet in de papieren versie van NHG-Triagewijzer is opgenomen. 

NHG heeft deze wel gepubliceerd op de website. 

 

Medisch studenten kunnen instromen in het diplomeringstraject triage met behulp van de Aanvullende regeling medisch student en triage. Deze aanvullende regeling voor medisch studenten gaat in op
1 november 2024. Aanmelding bij Bureau Diplomering Triage is voor elke kandidaat-student/triagist die start met het diplomeringstraject vanaf dat moment verplicht. Per 1 november 2024 komt de handreiking Medisch student en triage op de Huisartsenpost (InEen juli 2021) te vervallen.

De opleiding van de kandidaat-triagist moet worden verzorgd door een gecertificeerde opleidingsaanbieder (zie pagina 9 van de regeling).  Dat geldt ook voor de opleidingen tot kwalificatie als praktijkbegeleider en kernsetauditor.

De opleidingsaanbieders die zich hebben aangemeld voor certificering zijn te vinden onder de toelichting bij “Certificering”.

De gecertificeerde opleidingsaanbieder hoeft niet alle onderdelen van de opleiding zelf uit voeren, maar mag daar ook andere partijen bij inschakelen. (zie artikel 6 van de “Kwaliteitseisen opleidingsaanbieders” op pagina 22 van de regeling). De gecertificeerde opleidingsaanbieder blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele opleiding.

In de huidige situatie wordt er, op onderdelen van de opleiding, van een grote diversiteit aan trainingsbureaus, opleiders etc. gebruik gemaakt. Dat blijft ook in de nieuwe regeling mogelijk.

Als een HDS goede ervaringen heeft met een (niet door BDT gecertificeerd) trainingsbureau of opleider, dan kan de HDS met de gecertificeerde opleidingsaanbieder afspreken dat het betreffende bureau of opleider door hen wordt ingezet binnen de gecertificeerde opleiding.

Deze trainingsbureaus, opleiders werken dan onder de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde opleidingsaanbieder. In de nieuwe regeling is op deze manier geborgd dat de kwaliteit van de opleiding in haar geheel kan worden bewaakt.

Direct contact met één van onze medewerkers?

Bel 088 - 022 00 00